Vyhledávání pro nemocné

Žádosti o vyhledávání dárce v letech 2008-2018

Z vývoje počtu žádostí o vyhledávání dárce je evidentní markantní nárůst po napojení ČNRDD do mezinárodní sítě EMDIS (European Marrow Donor Information System) v roce 2012.

Žádosti o vyhledávání dárce v letech 2008-2018 (výřez)

Indikace českého pacienta k vyhledávání v ČNRDD v r.2018