Quality Committee

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

Medical Director

Address:

ČNRDD, Fakultní nemocnice Plzeň
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň

Kontakt:

+420 377 104 621

MUDr. Jana Navrátilová

Coordination Centre Manager

Address:

ČNRDD, Fakultní nemocnice Plzeň, 8. patro
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň

Kontakt:

+420 377 533 300

MUDr. Marcela Hrabětová

Work up Centre Manager

Address:

Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň

Kontakt:

+420 377 103 825

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.

Collection Centre Manager

Address:

Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň

Kontakt:

+420 377 104 625

Ing. Lucie Houdová, Ph.D.
NTIS – Nové technologie pro informační společnost

IT Group Manager

Address:

Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Kontakt:

+420 377 632 544

MUDr. Kateřina Steinerová

Quality Control Manager

Address:

ČNRDD, Fakultní nemocnice Plzeň
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň

Kontakt:

+420 377 104 625