Transplant centers

Brno

Fakultní nemocnice Brno
Interní hematologická a onkologická klinika 
Jihlavská 20 
625 00 Brno 
Czech Republic 
www.fnbrno.cz

Chief Physician: 
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Praha

Transplantační centrum pro dospělé pacienty
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1 
128 20 Praha 2 
Czech Republic 
www.uhkt.cz

Director: 
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc 
Hemato – onkologická klinika
I. P. Pavlova 6 
775 20 Olomouc 
Czech Republic 
www.fnol.cz

Chief Physician: 
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové 
IV. interní hematologická klinika 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové
Czech Republic 
www.fnhk.cz 

Chief Physician: 
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Praha

Transplantační centrum pro dětské pacienty
Fakultní nemocnice v Motole
Klinika dětské hematologie a onkologie 
V úvalu 84, 150 06 Praha 5 
Czech Republic 
www.fnmotol.cz

Chief Physician: 
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň 
Hematologicko – onkologické oddělení 
Alej Svobody 80 
304 60 Plzeň 
Czech Republic 
www.hematologieonkologie.cz 

Chief Physician: 
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.