Transplantační centra

Brno

Fakultní nemocnice Brno
Interní hematologická a onkologická klinika 
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Czech Republic
www.fnbrno.cz

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Praha

Transplantační centrum pro dospělé pacienty
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2
Czech Republic
www.uhkt.cz

Ředitel: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc
Hemato – onkologická klinika

I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Czech Republic
www.fnol.cz

Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové
IV. interní hematologická klinika
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Czech Republic
www.fnhk.cz

Přednosta: doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Praha

Transplantační centrum pro dětské pacienty
Fakultní nemocnice v Motole
Klinika dětské hematologie a onkologie 
V úvalu 84, 150 06 Praha 5
Czech Republic
www.fnmotol.cz

Přednosta: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň
Hematologicko – onkologické oddělení 
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Czech Republic

www.hematologieonkologie.cz

Přednosta: MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.