Odběry, transplantace

Odběry dárců ČNRDD v letech 1993-2018 (celkem: 691)

Distribuce krvetvorných buněk od dárců ČNRDD

Odběry krvetvorných buněk od dárců z jiných
registrů pro čr pacienty zprostředkované ČNRDD v r.2018

1. odběry dárce ČNRDD v letech 2008-2018

Následné odběry dárce ČNRDD v letech 2008-2018