Odběry, transplantace

Odběry dárců ČNRDD v letech 1993-2023

Distribuce krvetvorných buněk od dárců ČNRDD v r. 2023

Odběry krvetvorných buněk od dárců z jiných
registrů pro ČR pacienty zprostředkované ČNRDD v r. 2023

1. odběry dárce ČNRDD v letech 2013-2023

Následné odběry dárce ČNRDD v letech 2013-2023