Odběry, transplantace

Odběry dárců ČNRDD v letech 1993-2021

Distribuce krvetvorných buněk od dárců ČNRDD v r. 2021

Odběry krvetvorných buněk od dárců z jiných
registrů pro ČR pacienty zprostředkované ČNRDD v r. 2021

1. odběry dárce ČNRDD v letech 2011-2021

Následné odběry dárce ČNRDD v letech 2011-2021