Proč se stát dárcem

Každým rokem onemocní v naší zemi stovky lidí včetně malých dětí leukémií, zhoubnými nádory, těžkými útlumy krvetvorby nebo obranyschopnosti a dalšími vážnými nemocemi, které jsou léčitelné pouze transplantací kostní dřeně. Transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce jako jediná v těchto případech dává šanci na úplné uzdravení a návrat do plnohodnotného života.

K transplantaci je ovšem potřeba najít vhodného dárce dřeně, zdravého člověka, jehož tkáňové (transplantační) znaky se shodují s tkáňovými znaky nemocného. Tyto znaky jsou dědičné, a proto se dárce hledá nejprve v rodině nemocného. Mnoho pacientů ale vhodného dárce mezi svými příbuznými nenajde. Jedinou nadějí je pak nalezení nepříbuzného dobrovolníka, jehož tkáňové znaky jsou náhodně podobné a který by byl ochoten své krvetvorné buňky darovat.

Registry dobrovolných dárců dřeně existují dnes prakticky ve všech vyspělých zemích světa a sdružují několik desítek miliónů dobrovolníků ochotných kdykoliv pomoci. Registry jednotlivých zemí mezi sebou velmi úzce spolupracují. Přesto asi pro 20-30 % pacientů není nalezen vhodný dárce či se nenajde dostatečně rychle

Vstoupíte-li do registru dobrovolných dárců, můžete jednou zachránit život druhému člověku. Každý z přihlášených dává naději, byť pravděpodobnost výběru k vlastnímu darování není ve skutečnosti velká. Možná nikdy nikdo nebude potřebovat k transplantaci krvetvorné buňky právě Vašeho typu a bylo by to jedině dobře. Ale pokud by je kdokoliv potřeboval, můžete být právě Vy jediným člověkem na světě, který může pomoci. První krok je tedy na Vás – stačí se jen rozhodnout a zapsat se do registru. A tak se také jednou provždy zapíšete do života druhému člověku. Existuje snad větší dar, než dát naději na život?

Informační materiál ke stažení