Předodběrové vyšetření dárce

Ukáže-li se, že právě vy můžete být pro daného pacienta nejvhodnějším dárcem a trvá-li váš souhlas s odběrem, budete pozván(a) k podrobnému lékařskému vyšetření do Předodběrového (tzv. „work-up“) centra ČNRDD ve Fakultní nemocnici v Plzni. Vyšetření bude provedeno nezávislým zkušeným lékařem, který se nepodílí na léčbě konkrétního pacienta a zodpovídá tak pouze za bezpečnost vašeho odběru. 

Znovu budete informován(a) ohledně dalšího postupu, vyberete si definitivně způsob darování krvetvorných buněk a prodiskutujete všechno, co potřebujete vědět. Zároveň absolvujete interní vyšetření, které by mělo včas vyloučit případná skrytá rizika, která by mohla být s vaším odběrem spojená. Součástí vyšetření je EKG, RTG plic a základní rozbor krve včetně tzv. infekčních markerů, které slouží k odhalení infekcí, přenosných krví – HIV, žloutenka typu B a C, syfilis, infekce cytomegalovirem (CMV) a akutní fáze infekční mononukleózy. V případě potřeby doplní lékař další vyšetření nezávislým odborníkem. Dárce má právo obdržet výsledky všech provedených předodběrových vyšetření a především těch, která by mohla ovlivnit jeho zdravotní stav.  

Předodběrového vyšetření se může zúčastnit kdokoliv z vašich blízkých, kdo vám může pomoci ptát se či poradit při definitivním rozhodnutí. Jednání je zcela diskrétní a jakékoliv vaše rozhodnutí bude pro všechny strany závazné. 

Rozhodnete-li se pro darování, svůj úmysl potvrdíte podpisem informovaného souhlasu. Teprve pak může být stanoven definitivní časový plán vašeho odběru i transplantace u příjemce. I v tuto dobu máte stále plné právo od darování ustoupit. vaše odmítnutí na poslední chvíli po předchozím souhlasu (v době, kdy pacient již zahájil předtransplantační přípravu) však může mít pro jeho život ohrožující dopad.