Obecné

Co je to kostní dřeň?

Kostní dřeň je rosolovitá tkáň v dutinách kostí, kde se tvoří všechny druhy krvinek, které potřebujeme pro život. Červené krvinky přenášejí kyslík do tkání a orgánů, bílé krvinky brání organismus proti infekcím, krevní destičky zabraňují krvácení.

Co jsou krvetvorné buňky?

Krvetvorné buňky neboli kmenové buňky krvetvorby jsou sice objemově nepatrnou, ale nejdůležitější součástí kostní dřeně. Pouze ony se totiž dokáží přetvořit a vyvinout do všech potřebných typů krvinek – bílých, červených i krevních destiček. Za normálních okolností sídlí kmenové buňky především v kostní dřeni, kde podle aktuálních potřeb organismu tvoří potřebné krvinky. V krvi koluje kmenových buněk jen minimální množství. Zdravý organismus má ale kmenových buněk velký nadbytek. Většina z nich v klidovém „spícím stavu“ běžně nepracuje a fungují jen „do rezervy“. Pokud je ale třeba, dokáží se velmi rychle namnožit, dokonce tak, že se z kostní dřeně vyplaví a ocitají se v nadbytku i v krevním oběhu.

Co je vlastně transplantace kostní dřeně?

Transplantace dřeně je nahrazení pacientovy nemocné krvetvorné tkáně zdravou kostní dření (či spíše krvetvornými buňkami). Samotná transplantace není žádný chirurgický výkon. Původní nemocná kostní dřeň se u pacienta zničí pomocí léků – chemoterapie. Na její místo se pak „naočkuje“ relativně malé množství krvetvorných (kmenových) buněk od jiného člověka, a to podáním přímo do krve jako při běžné transfuzi. Transplantované kmenové buňky zaplavou krevním oběhem do kostí, usadí se tam, samy se namnoží a obnoví tvorbu všech druhů zdravých krvinek. K tomu je ovšem třeba najít takového dárce, který se s konkrétním pacientem shoduje ve svých tkáňových znacích.

Co je to tkáňový typ?

Tkáňový typ je soubor všech transplantačních znaků, tzv. HLA antigenů. Jsou něco jako unikátní otisk palce nebo autorizovaný podpis každého jedince. Jde o vrozený, speciálně utvářený soubor bílkovin na povrchu všech tělesných buněk a tkání, který slouží organismu k rozpoznání, co je tělu vlastní a co cizí (za normálních okolností tedy většinou to špatné, nemocné). Kompletní nebo alespoň co největší shoda HLA typu mezi dárcem a příjemcem dřeně je proto k úspěchu transplantace naprosto nezbytná.

Sám nemohu být dárcem. Mohu pomoci jinak?

Každý člověk bohužel nemůže být dobrovolným dárcem dřeně, a to z mnoha zdravotních i jiných důvodů. Existuje ale mnoho dalších způsobů, jak lze ke zlepšení osudu těžce nemocných lidí přispět. Program transplantací je nesmírně náročný nejen organizačně, medicínsky, ale také finančně. Nábor nových dárců do registru doposud nefinancuje ani stát, ani zdravotní pojišťovny. Věnujete-li tedy sebemenší částku peněz, můžete si být naprosto jisti, že každá koruna najde své správné místo a bude použita pro rozvoj registru či projektů Nadace pro transplantace kostní dřeně. Dary je možné odepisovat z daní.
43 43 043 / 0300 běžný účet
45 33 33 78 / 0300 transparentní účet

Nabídnout můžete i svoji ochotu, svůj čas či svoje umění. Nadace uvítá rozšíření řad svých externích spolupracovníků. Každá ochotná ruka, každá minuta Vašeho času, který můžete postrádat, přinese prospěch těm, kteří si sami pomoci nemohou. Informace pro možné spolupracovníky nadace naleznete na http://nadace.kostnidren.cz/.