Dárce po odběru

Po jakémkoliv způsobu odběru krvetvorných buněk zůstane dárce dál v kontaktu s lékařem přinejmenším do doby, než se cítí úplně v kondici a zvládá bez problémů všechny své původní aktivity. Absolvujete-li odběr, zprávu u něm dostává váš praktický lékař a z vašeho Dárcovského centra vám budou pravidelně telefonovat, aby zjistili, zda něco nepotřebujete. Pokud by se vyskytly sebemenší potíže, praktický lékař ve spolupráci s Dárcovským centrem vám zajistí veškeré potřebné ošetření a péči. Dál budete zván(a) na pravidelné preventivní kontroly podle platného Transplantačního zákona (č. 285/2002 Sb.), prováděcí vyhlášky MZ z října 2002 a podle platných Standardů ČNRDD, které jsou v plném znění k dispozici v oddíle pro odborníky.

Náhrady za darování krvetvorných buněk

Darování krvetvorných buněk se považuje na celém světě za zcela jedinečný dar člověka člověku a je tedy bezplatné. Jako dárce proto nedostanete za odběr žádnou finanční odměnu, pouze úhradu vašich cestovních nákladů a pokud budete při odběru bydlet mimo nemocnici, ČNRDD vám uhradí cenu za ubytování. V případě hospitalizace i lékařských vyšetření, souvisejících s odběrem je dárce osvobozen od výběru tzv. regulačních poplatků. 

Podle platného Zákoníku práce má dárce jako zaměstnanec právo čerpat v souvislosti s odběrem 4 dny plně placeného pracovního volna (96 hodin). Podle současného daňového zákona může navíc uplatnit – stejně jako při dárcovství krve – určitou částku ve formě odpisu daně z příjmu jako uznaný dar pro zdravotnické účely. Všechna příslušná potvrzení dárci vydává lékař Odběrového centra při propuštění z nemocnice.

Opakované darování

Standardy ČNRDD v souladu se závaznými pravidly Světové asociace dárců dřeně (WMDA) připouštějí u jednoho dárce za přesně definovaných podmínek opakované darování dřeně, krevních krvetvorných buněk i jiných krevních produktů. Následné darování je přípustné dokonce i pro příjemce jiného – v tomto případě ale nikdy ne dříve než za rok po prvním darování. 

Potřeba opakovaného darování nebývá v praxi častá, můžete ale být o tuto dodatečnou pomoc v zájmu pacienta požádán(a). O podrobnostech vás s předstihem uvědomí lékaři vašeho Dárcovského centra nebo Odběrového centra. Žádost o druhé darování musí být vždycky podmíněna vaší plnou informovaností, novým vyšetřením a stvrzena vaším písemným souhlasem.