Ochrana dárců

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) zaručuje svými Standardy zachování veškerých opatření k ochraně bezpečnosti dárců, kteří se na jeho programu podílejí. Zodpovídá za to, že každému dárci je vysvětlen proces darování dřeně tak, aby mu mohl dobře porozumět, za to, že každému dárci je při odběru krvetvorných buněk i po něm věnována maximální možná lékařská péče a pozornost, i za to, že bude přísně chráněna důvěrnost všech osobních informací dárců.

Informace a poradenství

Veškeré informace o darování dřeně vám v první řadě podrobně vysvětlí v kterémkoliv dárcovském centru, kam můžete kdykoliv dojít osobně, napsat i zavolat. Pokud se u vás při některém z vyšetření zjistí abnormální nálezy, máte právo být o nich plně informován(a) a dostat i patřičné rady, jak v takové situaci postupovat. Uvažujete-li o dárcovství dřeně, máte možnost ptát se na všechno, co vás zajímá i čemu možná nerozumíte a také plné právo dostat na vaše otázky jasné a srozumitelné vysvětlení. Pokud nemáte ve věci naprosto jasnou vnitřní jistotu, nikdo nemá právo vás k ničemu přesvědčovat nebo snad dokonce nutit. Potřebujete-li v některé situaci jakékoliv další nezávislé rady, můžete využít přímo na těchto stránkách možnost e-mailových dotazů prostřednictvím formuláře žádost o informace, jiná sdělení. Pracovníci registru přepošlou vaši zprávu zasvěcenému odborníkovi, který vám v nejkratší možné době odpoví.

Bezpečnost darování krvetvorných buněk

Český národní registr dárců dřeně odpovídá za to, že veškeré výkony související s darováním kostní dřeně/krvetvorných buněk smí vykonávat pouze zkušení atestovaní lékaři a zdravotní sestry a samotný odběr i následná poodběrová péče jsou zajištěny v dobře vybaveném zdravotnickém zařízení s patřičnou zkušeností. Jakékoliv možné komplikace, které by se mohly v souvislosti s darováním dřeně vyskytnout, jsou neprodleně řešeny zkušeným zdravotnickým personálem s příslušnými atestacemi. ČNRDD je svými standardy i mezinárodní akreditací WMDA trvale zavázán činit všechny dostupné kroky k zajištění maximálního pohodlí a spokojenosti dárců, kteří odběr kostní dřeně/krvetvorných buněk podstupují. Dárci podstupující odběr kostní dřeně/krvetvorných buněk jsou ze zákona pojištěni proti všem rizikům, souvisejícím s lékařským zákrokem. Na dobu jednoho roku po odběru dostávají navíc prostřednictvím Dárcovských center zdarma životní pojistku a invalidní pojistku pro jakékoliv postižení související s dárcovstvím krvetvorných buněk.

Ochrana osobních dat

ČNRDD má ve svých Standardech přísně zakotvená pravidla bezpodmínečné ochrany všech osobních dat a informací o registrovaných dárcích. Osobní data dárců jsou přístupná pouze několika autorizovaným osobám v příslušných Dárcovských centrech, v Předodběrovém („work-up“) centru a v Odběrovém centru, které zodpovídají za uchování jejich bezpečnosti. Pouze autorizované osoby také vyřizují administrativu spojenou s uzavřením bezplatného pojištění dárců v souvislosti s odběrem. Jediný údaj, který smí vaše Dárcovské centrum poskytnout jiným, k tomu pověřeným osobám, je vaše adresa, na kterou vám bude pravidelně zasílán časopis Naděje. Adresa poskytnutá za tímto účelem však nikdy není spojena s identifikačním kódem dárce, pod kterým jste registrován(a) a pod kterým jsou v databázi uváděny vaše transplantační znaky. Jakékoliv jiné uvolnění svých osobních dat a informací povoluje pouze sám dárce svým vlastnoručním podpisem. Každý registrovaný dárce ČNRDD má právo z registru kdykoliv vystoupit, a to i bez udání důvodu. Jeho volba musí být vždy respektována a zůstane v naprostém utajení.