Aktuální čísla

POČET REGISTROVANÝCH DÁRCŮ K 31. 8. 2023POČET CELKEM
ČNRDD119 795
Světa (WMDA Search&Match )41 389 563
ČINNOST ČNRDD K 31. 8. 2023POČET CELKEM
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem956
Z toho pro pacienty v ČR597
Z toho pro pacienty v zahraničí359
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR1307
Celkový počet odběrů zprostředkovaných ČNRDD2263