Aktuální čísla

POČET REGISTROVANÝCH DÁRCŮ K 12. 1. 2022POČET CELKEM
ČNRDD100 375
Světa (WMDA Search&Match )39 654 883
ČINNOST ČNRDD K 12. 1. 2022POČET CELKEM
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem856
Z toho pro pacienty v ČR549
Z toho pro pacienty v zahraničí307
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR1138
Celkový počet odběrů zprostředkovaných ČNRDD1994