Aktuální čísla

POČET REGISTROVANÝCH DÁRCŮ K 31. 1. 2024POČET CELKEM
ČNRDD123 398
Světa (WMDA Search&Match )40 941 717
ČINNOST ČNRDD K 31. 1. 2024POČET CELKEM
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem997
Z toho pro pacienty v ČR618
Z toho pro pacienty v zahraničí379
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR1339
Celkový počet odběrů zprostředkovaných ČNRDD2336