Aktuální čísla

POČET REGISTROVANÝCH DÁRCŮ K 31. 10. 2022POČET CELKEM
ČNRDD113 036
Světa (WMDA Search&Match )40 474 457
ČINNOST ČNRDD K 31. 10. 2022POČET CELKEM
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem899
Z toho pro pacienty v ČR569
Z toho pro pacienty v zahraničí330
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR1215
Celkový počet odběrů zprostředkovaných ČNRDD2114