Aktuální čísla

POČET REGISTROVANÝCH DÁRCŮ K 31. 5. 2024POČET CELKEM
ČNRDD127 259
Světa (WMDA Search&Match )41 402 078
ČINNOST ČNRDD K 31. 5. 2024POČET CELKEM
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem1028
Z toho pro pacienty v ČR628
Z toho pro pacienty v zahraničí400
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR1370
Celkový počet odběrů zprostředkovaných ČNRDD2398