Aktuální čísla

POČET REGISTROVANÝCH DÁRCŮ K 31. 1. 2021 POČET CELKEM
ČNRDD 100 696
Světa (WMDA Search&Match ) 38 501 975
ČINNOST ČNRDD K 31. 1. 2021 POČET CELKEM
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 806
Z toho pro pacienty v ČR 527
Z toho pro pacienty v zahraničí 279
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 1063
Celkový počet odběrů zprostředkovaných ČNRDD 1869