Aktuální čísla

POČET REGISTROVANÝCH DÁRCŮ K 30. 6. 2021 POČET CELKEM
ČNRDD 100 375
Světa (WMDA Search&Match ) 39 169 254
ČINNOST ČNRDD K 30. 6. 2021 POČET CELKEM
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 828
Z toho pro pacienty v ČR 533
Z toho pro pacienty v zahraničí 295
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 1095
Celkový počet odběrů zprostředkovaných ČNRDD 1923