Aktuální čísla

POČET REGISTROVANÝCH DÁRCŮ K 12. 1. 2022 POČET CELKEM
ČNRDD 100 375
Světa (WMDA Search&Match ) 39 654 883
ČINNOST ČNRDD K 12. 1. 2022 POČET CELKEM
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 856
Z toho pro pacienty v ČR 549
Z toho pro pacienty v zahraničí 307
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 1138
Celkový počet odběrů zprostředkovaných ČNRDD 1994