Aktuální čísla

POČET REGISTROVANÝCH DÁRCŮ K 30. 6. 2022POČET CELKEM
ČNRDD109 548
Světa (WMDA Search&Match )40 104 459
ČINNOST ČNRDD K 30. 6. 2022POČET CELKEM
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem879
Z toho pro pacienty v ČR557
Z toho pro pacienty v zahraničí322
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR1172
Celkový počet odběrů zprostředkovaných ČNRDD2051