Změna kontaktů

Děkujeme vám, že jste se dobrovolně registroval(a) do databáze dárců ČNRDD. Děkujeme též za to, že s programem registru dále udržujete kontakt. 

Pokud se váš zdravotní stav a postoj k dárcovství dřeně nezměnil, do procesu výběru vhodného dárce pro konkrétní nemocné můžete být zařazen(a) teoreticky až do 60 let věku. Přesné údaje o spojení na vás registru významně usnadní vaše včasné vyhledání, bude-li někdo z nemocných potřebovat v budoucnu pomoc právě od vás. 

Napište, prosím, i tehdy, rozhodujete-li z databáze registru vystoupit: důvod odstoupení nemusíte uvádět. 

Veškeré změny můžete oznamovat jakoukoliv formou přímo vašemu Dárcovskému centru. Údaje, které Dárcovskému centru sdělíte, zůstávají přísně důvěrné a jsou ochráněny před jakýmkoliv zneužitím. Pro vaše pohodlí můžete použít rovněž níže uvedený formulář, který bude vašemu Dárcovskému centru poslán elektronickou cestou. Počítačová síť registru je bezpečně jištěna tak, že vaše zpráva se nemůže dostat do ruky žádné nepovolané třetí osobě.

Formulář pro změnu kontaktů:

Odesláním tohoto formuláře, spolu s údaji zde obsaženými, výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů (GDPR).