Váš pacient

Příprava nemocného k transplantaci začíná nejméně 5-10 dní předtím, než se uskuteční váš odběr. 

Pacient je přijat na transplantační jednotku na pokoj, kde se udržuje speciální režim sterilního ošetřování. Několik dní před transplantací je mu jeho nemocná kostní dřeň odstraněna pomocí intenzivní chemoterapie, někdy i v kombinaci s ozářením. Přípravnou léčbou se mu v kostech uvolní místo k přijetí vašich krvinek a jeho systém obranyschopnosti se připraví přijmout cizí darovanou tkáň. V určený den transplantace se mu vaše čerstvě odebraná kostní dřeň či krevní kmenové buňky podají do žíly podobně jako běžná transfuze. Cestou krevního oběhu zaplavou na připravená místa uvnitř kostí, usadí se v nich a během dvou až čtyř týdnů v nich začnou vytvářet novou, zdravou krev. 

Rekonvalescence u pacienta je ovšem dlouhodobý proces a trvá řadu dlouhých měsíců, než si jeho organismus na novou krev zvykne a než odezní rizika všech možných komplikací. váš dar mu ale dal naději na budoucí zdravý život. Je to dar, který mu nemohl dát nikdo jiný, než právě vy.

Dárce a příjemce dřeně se v době transplantace z mnoha vážných důvodů zásadně nesetkávají! 

Přísná anonymita chrání obě strany proti všem možným psychickým i jiným zátěžím. Budete-li chtít, důvody tohoto praxí ověřeného opatření vám podrobně vysvětlí ve vašem Dárcovském centru. Nebuďte zklamáni – příjemce vašich krvinek nemusíte znát osobně. Vaše morální odměna je v každém případě vědomí, že jste mohl(a) dát neznámému člověku naději na život. Je to ničím neoddiskutovatelný dar, který mu nemohl dát nikdo jiný na světě. Díky tomu dostává pacient šanci na překonání smrtelné nemoci a na plné uzdravení. On i jeho rodina vám za to zůstávají trvale vděční, i když se možná nikdy nepoznáte. 

Chcete-li „svého“ pacienta na jeho dlouhé cestě za zdravím povzbudit ještě jinak, můžete mu poslat anonymní vzkaz prostřednictvím Koordinačního centra ČNRDD – příjemci vaší dřeně/krvetvorných buněk bude bezpečně doručen. Vzájemné seznámení dárce a příjemce dřeně/krvetvorných buněk povolují Standardy ČNRDD jen ve výjimečných případech, na základě odůvodněné písemné žádosti obou stran a vždycky jen tehdy, je-li příjemce dřeně s odstupem několika let po transplantaci již mimo veškerá rizika.