World Marrow Donor Association

Světová asociace dárců dřeně

WMDA zastřešuje spolupráci všech organizací, účastnících se procesu dobrovolného dárcovství krvetvorných buněk a nepříbuzenských transplantací dřeně. Sdružuje přední světové experty, kteří ve výborech a pracovních skupinách navrhují a vydávají standardy a doporučení k optimalizaci činnosti registrů v jednotlivých zemích včetně pravidel k zajištění ochrany dárců, bezpečného předávání informací a kontroly kvality práce zúčastněných dárcovských a transplantačních pracovišť. V rámci WMDA probíhá rovněž řada vzdělávacích a výzkumných projektů k zlepšení celkových výsledků nepříbuzenských transplantací dřeně.

Od roku 2003 probíhá v rámci WMDA akreditační program, hodnotící kvalitu práce registrů dárců dřeně v jednotlivých zemích. Dosažení uvedené akreditace znamená, že daný registr naplňuje při své činnosti veškerá přísná kritéria standardů, doporučených WMDA.

ČNRDD je registrovaným členem organizace WMDA od r. 1994. Od března 2005 je ČNRDD (v pořadí jako čtvrtý dárcovský registr světa) nositelem WMDA akreditace, kterou po již třikrát úspěšně obhájil (2010, 2014 a 2018).

WWW.WMDA.INFO