Akreditace ČNRDD

Akreditace

1) WMDA – Světová asociace dárců dřeně

Akreditace WMDA byla udělena ČNRDD v březnu 2005 (v pořadí jako čtvrté organizace toho druhu na světě). Znamená splnění přísných kritérií, stanovených WMDA pro nábor dárců dřeně, vyšetření jejich transplantačních znaků, zajištění bezpečnosti a kvality odběrů krvetvorných buněk a mnoha dalších organizačních, etických, právních i finančních souvislostí. Obhájení udělené akreditace WMDA probíhá ve čtyřletých cyklech a ČNRDD ji opakovaně úspěšně obhájil v letech 2010, 2014 a 2018.

www.worldmarrow.org

2) EFI – Evropská federace pro imunogenetiku

Centrální HLA laboratoř ČNRDD je nositelem akreditace EFI od r.2001. Dokládá splnění evropských požadavků na kvalitu laboratorního vyšetření transplantačních HLA znaků. Obhájení udělené akreditace EFI probíhá v ročních cyklech.

www.efiweb.eu

3) JACIE – Spojený akreditační výbor Mezinárodní společnosti pro buněčnou terapii (ISCT) a Evropské skupiny pro transplantace krve a dřeně (EBMT)

Odběrové centrum ČNRDD a Transplantační centrum na Hematologickém oddělení FN Plzeň jsou nositeli akreditace JACIE od r.2008. Akreditace dokládá splnění přísných mezinárodních standardů pro kvalitu a bezpečnost medicínské a laboratorní praxe při odběru krvetvorných buněk, jejich zpracování i léčebném podání včetně zpracování a hlášení veškerých pracovních výsledků. Obhájení udělené akreditace JACIE probíhá v čtyřletých cyklech.

www.jacie.org

4) SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv

Povolení činnosti tkáňového zařízení – zde
www.sukl.cz

WMDA
Světová asociace dárců dřeně.

EFI
Evropská federace pro imunogenetiku.
JACIE
Spojený akreditační výbor Mezinárodní společnosti pro buněčnou terapii (ISCT) a Evropské skupiny pro transplantace krve a dřeně (EBMT).

SÚKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv.