Specifická část

Nábor dárců a výběr dárce pro nemocného

Charakteristika dárce a HLA typizace

IT řízení a správa

Postup při žádosti o vyhledání dárce

Druhé a následné darování

Odběr zpracování a transport krvetvorných buněk

Sledování Pacienta a dárce