Organizace ČNRDD

Český národní registr dárců dřeně je obecně prospěšnou společností, založenou Nadací pro transplantace kostní dřeně jako samostatný právní subjekt. Dle zákona č. 248/1995 Sb. Občanského zákoníku České republiky o obecně prospěšných společnostech je zapsán od 31. 12. 1998 Krajským obchodním soudem v Plzni pod spisovou značkou O7.

Struktura ČNRDD:

A. Vlastní organizační složky ČNRDD:
 • správní rada, dozorčí rada a odborné vedení organizace
 • rada kvality
 • skupina pro nábor dárců
 • skupina konziliářů
 • koordinační centrum
 • HLA laboratoř a DNA depozitář
 • oddělení financí a účetnictví, administrativa

B. Kontrahované organizační složky ČNRDD:
 • centra dárců (9)
 • náběrová centra (45)
 • odběrové centrum (1)
 • work-up centrum (1)
 • transplantační centra (7)
 • skupina nezávislých expertů
 • skupina informační technologie (IT)

Organizační schéma – ČNRDD