Vývoj databáze dárců

Na níže uvedených obrázcích jsou uvedeny základní informace k vývoji databáze dárců ČNRDD, více lze nalézt zde.

Dárci ČNRDD v letech 2010-2020

Dárci ČNRDD v jednotlivých DC k 31.12.2020

Kategorizace dárců ČNRDD k 31.12.2020

Úroveň typizace dárců ČNRDD 2020

Vstupní vyšetření dárců ČNRDD bylo do roku 2009 prováděno sérologickou metodou pro HLA-A, a –B, lokusy, HLA DR lokus byl vyšetřován molekulárně geneticky. Od roku 2009 do konce roku 2014 byli všichni dárci vyšetřováni molekulárně geneticky (DNA typizace 3 lokusů HLA-A,-B, -DRB1) ve dvou Evropskou federací pro imunogenetiku (EFI) akreditovaných laboratoř – v Plzni a Olomouci. Od roku 2015 byl zvýšen rozsah i hloubka typizace nově zařazených dárců na kompletní „high-resolution“ typizaci 6 lokusů (HLA-A,-B,-C,-DR,-DQ,-DP) metodou „next-generation“ sekvenování, kterou na základě kontraktu zajištuje akreditovaná laboratoř v Drážďanech. Menší část dárců je nadále vstupně typizována v akreditované laboratoři v Olomouci.

Žádosti o vyhledávání dárce v letech 2010-2020

Z vývoje počtu žádostí o vyhledávání dárce je evidentní markantní nárůst po napojení ČNRDD do mezinárodní sítě EMDIS (European Marrow Donor Information System) v roce 2012.