Vývoj databáze dárců

Podle platných standardů zařazuje ČNRDD do databáze nové dobrovolníky ve věkovém rozmezí 18 až 35 let. Tato strategie umožňuje delší setrvání dárců v registru při stejných finančních nákladech na jejich vstupní vyšetření a udržování příznivé věkové struktury dárců. Využití krvetvorných buněk mladších dárců je totiž při transplantacích prokazatelně výhodnější i pro nemocné. Po překročení věku 60 let jsou dárci z databáze automaticky vyřazováni.

Dárci ČNRDD v letech 2013-2023

Kategorizace dárců ČNRDD k 31.12.2023

Úroveň typizace dárců ČNRDD 2023

Od roku 2009 do konce roku 2014 byli všichni dárci vyšetřováni molekulárně geneticky (DNA typizace 3 lokusů HLA-A,-B, -DRB1) ve dvou EFI akreditovaných laboratoř – v Plzni a Olomouci. Od roku 2015 byl zvýšen rozsah i hloubka typizace nově zařazených dárců na kompletní „high-resolution“ typizaci 6 lokusů (HLA-A,-B,-C,-DR,-DQ,-DP) metodou „next-generation“ sekvenování, kterou na základě kontraktu zajištuje akreditovaná laboratoř v Drážďanech. Menší část dárců je nadále vstupně typizována v akreditované laboratoři v Olomouci.

Žádosti o vyhledávání dárce v letech 2013-2023

Z vývoje počtu žádostí o vyhledávání dárce je evidentní markantní nárůst po napojení ČNRDD do mezinárodní sítě EMDIS (European Marrow Donor Information System) v roce 2012.