Klíčová data historie ČNRDD

2023

 • Benefiční Koncert pro život v pražském Rock Café

2022

 • Nová registrační centra – šest míst v rámci plazma center
 • Krvetvorné buňky daroval 900. dárce
 • 30 let Českého národního registru dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně
 • 17. června 2022 vzpomínáme na MUDr. Vladimíra Kozu
 • 2000 transplantací kostní dřeně
 • Podporujeme partnerský registr na Ukrajině

2021

 • Pokles nových dárců kvůli koronaviru
 • Volvo Car Czech Republic mezi našimi partnery

2020

 • Pokles nových dárců kvůli koronaviru
 • Rekordní počet odebraných štěpů
 • Krvetvorné buňky daroval 800. dárce
 • Registrace 100 tisícího dárce do Českého národního registru dárců dřeně
 • Obláček nad Plzní jako nové sídlo registru – schváleno vládou

2019

 • Nejúspěšnější rok v historii registru: zapsalo se rekordních 10 845 dobrovolníků
 • Jubilejní 700. dárce dřeně z řad dobrovolníků ČNRDD
 • Rekordní nábor 643 mladých dobrovolníku na festivalu Colours of Ostrava

2018

 • Obhájena WMDA akreditace
 • ČNRDD dosáhl počtu 80 000 zaregistrovaných dárců kostní dřeněObhájena WMDA akreditace
 • Zdenka Wasserbauerová, spolupracovnice ČNRDD, přivedla do registru již patnáct tisíc dobrovolníků

2017

 • Zemřel kardinál Vlk podporující po dlouhé roky myšlenku dárcovství kostní dřeně jako nejvyšší projev lásky člověka k člověku
 • ČNRDD dosáhl počtu 70 000 zaregistrovaných dárců dřeně
 • Zdenka Wasserbauerová, spolupracovnice ČNRDD, vyhlášena v ČR Filantropem dvacetiletí (Cena Via Bona)
 • Rekordních 275 dárců zapsaných během jednoho dne (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)

2016

 • Jubilejní 600. dárce dřeně z řad dobrovolníků ČNRDD
 • ČNRDD podporuje aktivitu GivingTuesday (celosvětový den dárcovství a dobrovolnictví letos poprvé v České republice)

2015

 • Dosaženo 60.000 dárců
 • Mediální kampaň TV NOVA
 • 2 dárcovská centra dosáhla 10.000 dárců (Olomouc, Plzeň)
 • 19.9. 2015 světový den dárcovství dřeně
 • WMDA Search Coordinator Certificate Training Programme – Basic Level – Lucie Marckardt

2014

 • 500. dárce ČNRDD daroval krvetvorné buňky
 • Noví patroni programu dárcovství
 • Dosaženo 50 000 dárců
 • Obhájena WMDA akreditace

2013

 • 1000. transplantace zprostředkovaná ČNRDD

2012

 • Úmrtí prim. MUDr. V. Kozy, nové vedení ČNRDD

2011

 • Celoplošnými médii podporovaná kampaň „Zapište se někomu do života“ – během 13 měsíců získáno téměř 10 000 dárců

2010

 • V říjnu úspěšná obhajoba prestižní WMDA akreditace z roku 2005.

2009

 • Čtvrtá revize pracovních standardů.
 • Napojení na Evropský informační systém EMDIS.
 • Zahájení cílené kampaně na nábor dárců z řad policie.
 • Šestistá transplantace ČNRDD.

2008

 • Pětistá transplantace ČNRDD.
 • Akreditace odběrového centra ČNRDD Plzeni Spojeným akreditačním výborem Mezinárodní společnosti pro buněčnou terapii a Evropské skupiny pro transplantace krve a dřeně (JACIE).

2007

 • Čtyřstá transplantace ČNRDD.

2006

 • ČNRDD vyhodnocen dle statistik WMDA jako třetí nejefektivněji pracující registr dárců dřeně na světě.

2005

 • Spoluorganizace sjezdu Evropské skupiny pro transplantace krve a dřeně (EBMT) v březnu 2005 v Praze – poprvé v zemích bývalého východního bloku.
 • 19. března 2005 obhájení prestižní akreditace Světové asociace dárců dřeně (WMDA), v pořadí jako čtvrtý registr na světě (po registrech v britském Walesu, Francii a Národním programu dárců dřeně USA).
 • ČNRDD vybrán jako školící pracoviště rozvíjejících se registrů v dalších zemích v rámci tzv. outreach programu EBMT a WMDA.

2004

 • Zahájení náboru dárců z etnických minorit, nositelů unikátních transplantačních znaků.

2003

 • Další zkvalitňování laboratorních metod při typizaci dárců.
 • Podpora rozvoje registrů v Polsku a na Slovensku.

2002

 • Zapojení devátého dárcovského centra v ÚVN Praha-Střešovice.
 • Nábor více než 5000 nových dárců intenzivní kampaní prostřednictvím TV NOVA. Počet dárců v databázi ČNRDD překročil 24 000.
 • Nová revize pracovních standardů.
 • Stá transplantace ČNRDD.

2001

 • Akreditace centrální HLA laboratoře ČNRDD v Plzni Evropskou federací pro imunogenetiku (EFI).

2000

 • Zahájeny odběry stimulovaných krevních kmenových buněk aferézami na separátoru.

1999

 • Právní osamostatnění registru od nadace formou obecně prospěšné společnosti (z důvodu změny legislativy nadací). Změna názvu na Český národní registr dárců dřeně – ČNRDD.
 • Vstup do mezinárodních výzkumných projektů.

1998

 • První transplantace zahraničního pacienta dření českého dárce.

1997

 • Podpis smlouvy o spolupráci mezi nadací a největším registrem světa – Národním programem dárců dřeně USA (NMDP).
 • První dovozy dření zahraničních dárců do ČR prostřednictvím CRDKD.

1996

 • Přes 10 000 registrovaných dárců.
 • První revize pracovních standardů registru.

1995

 • Zapojení 8. dárcovského centra v Brně.
 • Zahájení typizací transplantačních znaků na DNA úrovni, založení centrální DNA banky.

1994

 • Vstup do Světové asociace dárců dřeně (World Marrow Donor Association – WMDA).

1993

 • Napojení na celosvětovou síť registrů Bone Marrow Donors Worldwide (WMDA).
 • První nepříbuzenská transplantace dřeně v ČR s českým dobrovolným dárcem.

1992

 • Vypracování standardů registru a osvětových materiálů pro dárce dřeně.
 • Založení Centrálního registru dárců kostní dřeně (CRDKD) v rámci Nadace pro transplantace kostní dřeně. Zakládajícími členy registru se stala dárcovská centra a HLA laboratoře při krajských transfuzních odděleních v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Mostu, Plzni, Olomouci, Ostravě a Ústí nad Labem.
 • Zahájení osvěty a náboru dárců.
 • Pořádání prvních veřejných sbírek k finančnímu krytí projektu Nadací pro transplantace kostní dřeně.
 • První stovky registrovaných dárců.

1991

 • Přípravná fáze, konzultace spolupracujících odborníků v ČR i v zahraničí (jmenovitě s registrem Anthonyho Nolana v Anglii, registrem Europdonor v Nizozemsku a Národním programem dárců dřeně USA – NMDP).