Základní informace

Přispějte k záchraně lidských životů

Podmínky

 • věk 18–35 let
 • dobrý zdravotní stav
 • žádné závažné onemocnění v minulosti
 • bez trvalého užívání léků (nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie)
 • váha vyšší než 50 kg

Fakta

 • pro pacienta trpícího poruchou krvetvorných buněk NENÍ jiná možnost záchrany než darování kostní dřeně
 • 75 % dárců kostní dřeně není příbuzných s pacientem, jedná se dobrovolné dárce
 • pro každého čtvrtého pacienta se bohužel vhodný dárce nenajde, z tohoto důvodu je potřeba stále navyšovat počet potencionálních dárců v registru
 • vaším zápisem do registru se zvyšuje pravděpodobnost, že pacient svého dárce najde

Bilance

 • počet registrovaných dárců ve světě: 41 504 957
 • počet registrovaných dárců v ČNRDD: 128 523
 • počet odběrů krvetvotných buněk díky ČNRDD: 2412
 • úspěšnost transplantace:
  • u dospělých pacientů 60–80 %
  • u dětí 70–90 %

Kdo může a nemůže být dárcem

ANO

 • ženy s lehkou formou chudokrevnosti
 • lidé, kteří v minulosti prodělali infekční mononukleózu
 • lidé po vyléčení infekční žloutenky typu A, pokud nezanechala následky

NE

 • lidé s krvácivými chorobami a onemocněním krve
 • lidé s cukrovkou závislou na užívání inzulinu či léků
 • lidé po prodělané léčbě zhoubného nádorového onemocnění
 • lidé s onemocněním štítné žlázy vyžadujícím léčbu
Podrobnější informace

Vlastní darování

 • pokud jste vybrán jako vhodný dárce, můžete s odběrem souhlasit či nikoliv, je to jen na vás
 • v případě souhlasu máte na výběr ze dvou různých typů odběru krvetvorných buněk (volba je opět pouze na vás):
  • klasickým odsátím dřeně z kosti (tradiční způsob / narkóza)
  • získáním buněk ze žilní krve separací, podobně jako při odběru krevní plazmy (nový způsob / bez narkózy)