European Marrow Donor Information System

Evropský informační systém dárců dřeně

EMDIS je plně zabezpečený systém elektronické komunikace, umožňující automatizovaný přístup do databází vybraných evropských a světových registrů. Systém významně urychluje přenos veškerých informací a zefektivňuje administrativní kroky, související s vyhledáváním nejvhodnějších dárců mezi jednotlivými registry i s organizaci odběrů krvetvorných buněk k transplantacím v zúčastněných zemích.

WWW.EMDIS.NET