Kdo může a kdo nemůže být dárcem

Registrovaný dárce dřeně by měl být zdravý člověk, který v minulosti neprodělal žádné závažné onemocnění a neužívá dlouhodobě léky s výjimkou hormonální antikoncepce nebo vitaminových doplňků. Obecně lze říci, že kritéria jsou podobná jako u dárců krve. Někdy je však nutno posuzovat zdravotní stav budoucího dárce s tím vědomím, že může být také jediným člověkem na světě, který může zachránit konkrétního těžce nemocného.

Do registru dárců dřeně mohou vstupovat například lidé:

 • s lehkou formou alergie, kteří ke stabilizaci svého stavu nemusejí užívat pravidelné léky (např. s lehkou formou senné rýmy, lidé s kopřivkou, potravinovou alergií bez závažných projevů apod.)
 • po prodělání infekční žloutenky typu A, pokud nezanechala následky
 • kteří v minulosti bez následků prodělali infekční mononukleózu nebo lymeskou boreliózu
 • ženy s lehkou formou chudokrevnosti způsobenou menstruačním krvácením

Do registru by zásadně NEMĚLI vstupovat lidé:

 • po prodělané léčbě nádorového onemocnění
 • po onemocnění štítné žlázy vyžadující léčbu
 • po transplantaci orgánů a tkání
 • s onemocněním srdce, cév, plic, kloubů a zažívacího systému, které vyžadují trvalé užívání léků
 • s krvácivými chorobami a onemocněním krve
 • s těžšími formami alergie (sklon k alergii se může přenést spolu s darovanými krvetvornými buňkami na příjemce)
 • s epilepsií nebo jinými záchvatovými stavy, závislí na užívání léků
 • s cukrovkou, závislou na užívání inzulinu či léků (antidiabetika – PAD)
 • po prodělání krví přenosných infekcí (HIV, žloutenka typu B a C, syfilis, malárie, Creutzfeld-Jacobova nemoc apod.)
 • s nemocemi, které by se mohly v souvislosti s odběrem znovu aktivovat (tuberkulóza, sarkoidóza, autoimunitní onemocnění apod.)
 • se závažnější psychickou poruchou
 • s rizikovým sexuálním chováním
 • závislí na alkoholu a drogách

Stavy, které nevylučují členství v registru, pouze po přechodnou dobu neumožňují odběr krvetvorných buněk (kostní dřeně) pro provedení transplantace:

 • těhotenství a období jednoho roku po porodu, kojení (ženy v produktivním věku musí mít prokazatelně negativní těhotenský test)
 • jeden rok po transfúzi krve od jiného člověka
 • šest měsíců až jeden rok po očkování živou vakcínou
 • úzký kontakt s osobou, aktuálně trpící závažným infekčním onemocněním (např. HIV/AIDS, žloutenka typu B a C, syfilis)
 • pobyt ve vězení nebo v psychiatrické léčebně
 • poranění s kontaminací biologickým materiálem (cizí krev apod.)
 • šest měsíců po chirurgické operaci, tetování, akupunktuře nebo piercingu
 • šest měsíců po návštěvě tropických oblastí

Veškeré odchylky od plného zdraví uveďte, prosím, při registraci podle pravdy do zdravotního dotazníku, který je diskrétní a bezpečně ochráněn proti zneužití. Vyškolení pracovníci Dárcovského centra s Vámi individuálně proberou, zda podobná odchylka je překážkou vstupu do registru či není.