Vstup do registru

Kdo se může stát dárcem?

Dárcem dřeně může být každý zdravý člověk. K darování dřeně pro rodinné příslušníky nejsou žádné striktní věkové hranice. Věkové omezení pro vstup dobrovolníků do registru je dáno hlavně ekonomickými důvody. Vstoupí-li do registru mladý člověk, může v něm setrvat při stejných finančních nákladech na úvodní vyšetření desítky let.

Základní kriteria pro vstup nových dobrovolníků do ČNRDD jsou:

  • věk 18 – 35 let
  • dobrý zdravotní stav, žádné závažné onemocnění v minulosti
  • ochota překonat určité nepohodlí a ztrátu času, spojené s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případně s odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany života druhého člověka. registr@kostnidren.cz

Podrobná zdravotní kritéria a okolnosti vylučující členství v registru jsou uvedena v kapitole vstup do registru

Předpokladem členství je samozřejmě upřímný úmysl v registru podle svých možností setrvat. Byť má každý člen registru plné právo spolupráci kdykoliv odmítnout, odstoupením dříve registrovaného dárce se ztrácí nejen naděje nemocného člověka, ale i nemalé finanční prostředky, které byly vloženy do jeho předchozích vyšetření.

Kde se mohu přihlásit jako zájemce o vstup do registru?

Přihlásit se můžete vyplněním přihlašovacího formuláře umístěném v záhlaví této webové strány, písemně i telefonicky v libovolně zvoleném dárcovském či náběrovém centru ČNRDD a domluvit si zde osobní schůzku. 

Kromě samotných dárcovských center může vaši registraci zajistit i řada menších transfuzních stanic a zdravotnických zařízení v ČR a ve spolupráci se spádovými dárcovskými centry provést ve svém místě veškeré záležitosti, související s poučením nového dárce, s odběrem předepsaných vzorků krve a podpisy informovaného souhlasu podle Standardů ČNRDD. Třetí možností je zúčastnit se jednorázových náborových akcí, organizovaných ve spolupráci s Dárcovskými centry. Podrobněji viz kapitolu vstup do registru.

Budu-li registrovaným dárcem dřeně, mohu dávat i krev?

Můžete, ale nemusíte. Mnoho pravidelných dárců krve jsou současně členy registru dárců dřeně a naopak.

Mohu z registru zase vystoupit?

Ano, vystoupit z registru můžete kdykoliv, a to i bez udání důvodu. vaše rozhodnutí bude plně respektováno a zůstává v utajení stejně jako všechny ostatní údaje, týkající se vaší identity. Přesto doufáme, že naprostá většina dárců se zapisuje do databáze registru po zralé úvaze a svoje úvodní rozhodnutí bude měnit jen z naléhavých důvodů.

Změnil jsem jméno, adresu – co mám dělat?

Sdělte prosím změny Dárcovskému centru, kde jste se původně registroval(a), je to velmi důležité! 

Nemáme-li na vás přesné spojení, vaše dostupnost pro registr může být dočasně nebo i definitivně ztracena. 

Sdělujte prosím včas všechny změny, které mohou ovlivnit vaši dostupnost jako dárce, především změny adresy, kde jste dlouhodobě k dosažení, změny vašeho kontaktního telefonu, zásadnější změny vašeho zdravotního stavu i změny vašeho postoje k dárcovství. 

Dárcovské centrum kontaktujte nejlépe přímo, můžete ale použít i sdělení prostřednictvím tohoto webu – formulářem změna údajů dárce. Pokud jste se registroval(a) během náborové schůzky a nepamatujete si přesně, které Dárcovské centrum ji organizovalo, napište nám na registr@kostnidren.cz s uvedením doby a okolností vaší náborové schůzky. Veškeré vaše zprávy zůstávají zcela diskrétní, přísně ochráněny před přístupem nepovolaných osob a před jakýmkoliv zneužitím. Děkujeme.