O transplantaci

Kolik nemocných se transplantací úplně uzdraví?

Transplantace dřeně není jednoduchý výkon a jeho výsledek závisí vždy na mnoha faktorech. Vstupním předpokladem úspěšnosti je dokonalý výběr dárce s co nejbližší shodou tkáňového typu. Velký vliv ale má i celkový stav pacienta, jeho věk, typ a stadium nemoci, přidružená onemocnění a mnoho dalších okolností. 

Poslední světové statistiky ukazují, že při dobrém výběru dárce a minimalizaci dalších rizikových faktorů jsou výsledky nepříbuzenských transplantací v současné době již plně srovnatelné s výsledky transplantací mezi rodinnými příslušníky. Je-li výkon proveden včas a nejsou-li přítomna další závažnější rizika, může se definitivně vyléčit a vrátit do plnohodnotného života 60-80% pacientů. Za méně příznivých okolností je to pochopitelně méně. Nesmíme ovšem zapomenout, že transplantace dřeně se provádí skoro bez výhrad u takových nemocných, kteří by při jiném způsobu léčby měli šanci na dlouhodobé přežití jen zcela zanedbatelnou nebo dokonce žádnou.

Co se stane, když se dárce nenajde a transplantaci nelze provést?

Transplantace dřeně se navrhuje vždy jen v těch případech, kdy naděje na vyléčení jiným, jednodušším způsobem je minimální. Za její indikací stojí vždycky širší konzilium odborných lékařů, kteří odpovědně zváží rizika transplantace a proti rizikům samotné nemoci. 

Pokud je transplantace plně indikovaná a dárce se přes veškeré úsilí nepodaří najít, lékaři navrhují jiný náhradní léčebný postup. I v prognosticky nejhorších případech se obvykle dá najít způsob pomoci, který může alespoň částečně prodloužit nemocnému život. Nakonec vždycky zůstává určitá, byť nezaručená naděje, že v průběhu času rozvoj medicíny přinese nové účinnější léky nebo se v registrech časem objeví nový dobrovolník, který se bude svými znaky s pacientem shodovat a transplantaci bude možné provést později.