Finanční

Dostanu za odběr dřeně nějakou finanční náhradu?

Dárcovství dřeně se považuje za vysoce humánní čin, za nejvyšší dar druhému člověku v nouzi. Proto je u nás, stejně jako na celém světě bezplatné.

Dárci přísluší pouze finanční náhrada výdajů spojených s odběrem – tedy cestovné. Při odběru má dárce podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., § 203, odst. 2, písmeno e) nárok na čtyři dny placeného pracovního volna a při výpočtu roční daně z příjmu může uplatnit odečet 20 000 korun jako poskytnutý dar pro zdravotnické účely (zákon č. 254/2017 Sb,).

Kolik stojí můj vstup do registru?

Cena za vstupní vyšetření tkáňových znaků (HLA antigenů) a další administrativní úkony každého nově registrovaného dárce je v současné době cca 1 500 korun. Protože náklady na nábor a vstupní vyšetření nových dárců v České republice nehradí stát ani žádná ze zdravotních pojišťoven, poskytuje je v rámci svého grantového programu po celou dobu existence ČNRDD Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Proč je hledání dárce v zahraničí dražší? Kdo to platí?

Zatímco nábor nových dobrovolníků a jejich vyšetření nelze nárokovat od státu nebo od zdravotních pojišťoven, finanční náklady na prověření již vybraných dárců z mezinárodní databáze i samotný odběr kmenových buněk hradí zdravotní pojišťovna pacienta, pro kterého se dárce hledá.

Hledání dárce je daleko rychlejší a levnější přímo v České republice. Dárce v zahraničí – stejně jako u nás – poskytuje svou dřeň nemocnému bezplatně. Zahraničním registrům je ovšem nutné uhradit všechny provozní náklady za upřesňující vyšetření vybraného dárce (často i více dárců najednou), za lékařské vyšetření dárce před odběrem, jeho pojištění a náklady nemocnice za samotný odběr. Samozřejmě je nutné uhradit také náklady za transport kmenových buněk do ČR. V nekomplikované situaci tak náklady na odběr a dovoz kostní dřeně pro jednoho pacienta ze zahraničí činí kolem 500 000 korun. Hledání dárce ve vlastním národě, uvnitř geneticky si blízké populace, má vždy i vyšší naději na úspěch, je časově méně náročné a konečně i nepoměrně levnější. Proto je tak důležité dále rozšiřovat počet dobrovolných dárců v ČR.