30 let Českého národního registru dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) a Nadace pro transplantace kostní dřeně (NTKD), dvě organizace a již třicet let jeden velký cíl – záchrana lidí včetně malých dětí, kteří onemocní leukémií, zhoubnými nádory, či těžkými útlumy krvetvorby a dalšími vážnými nemocemi, které jsou léčitelné pouze transplantací kostní dřeně. V rámci rodiny svého dárce bohužel nalezne jen asi čtvrtina pacientů, všichni ostatní jsou odkázáni na dobrovolného dárce zapsaného v registru. Cílem ČNRDD je proto neustále rozšiřovat databázi dobrovolníků o nové mladé a zdravé jedince, a to za finanční podpory NTKD, která program dárcovství kostní dřeně každoročně financuje.     

Tisková zpráva, Praha/Plzeň, 13. září 2022

„Český národní registr dárců dřeně je vlastně takový seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranně života pro ně neznámého člověka. Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a já si nemírně vážím každého, kdo se rozhodl naše řady svou registrací rozšířit,“ říká ředitel ČNRDD Daniel Pagáč.

Český národní registr dárců dřeně aktuálně disponuje ve své databázi 111 720 dobrovolníky, jejichž průměrný věk je 35,7 let. Cílem organizace je databázi zhruba zdvojnásobit, a to mimo jiné i proto, aby většina pacientů našla dárce v tuzemsku a nemuselo se hledat v zahraničních registrech. 

Za třicet let pomohl registr nalézt kostní dřeň více jak 2 tisícům nemocných, 894 štěpů poskytli tuzemští dárci, 1193 štěpů pak bylo dovezeno ze zahraničí (nejčastěji z Německa). Česká kostní dřeň zamířila celkem do 30 zemí na pěti kontinentech (př. USA, Izrael, Portugalsko, Norsko, Argentina, Turecko…).

Vzhledem k tomu, že Český národní registr dárců dřeně je nestátní organizací, neobešla by se jeho činnost bez financování Nadací pro transplantace kostní dřeně. Od roku 1999 Nadace pro transplantace kostní dřeně podpořila program dárcovství kostní dřeně v České republice částkou 83 015 892 korun.

Český národní registr dárců dřeně stabilně patří mezi nejefektivnější registry na světě. Za třicet let své existence se stal jedním z největších registrů ve střední a východní Evropě a jako jediný v tomto regionu a 4. na světě má od roku 2005 plnou akreditaci WMDA (World Marrow Donors Association). „Velký dík tady patří všem mým kolegům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří se mezi nás za těch třicet let přidali. Samozřejmě ale máme do budoucna nemalé cíle. Velkou inspirací je pro nás z evropských zemí Německo, s tamním registrem také velmi úzce spolupracujeme. V Německu je totiž na počet obyvatel zaregistrován každý zhruba devátý člověk, u nás je to každý sedmdesátý. Kam se v budoucnu posunout tedy stále máme,“ uzavírá MUDr. Pavel Jindra, vedoucí lékař Českého národního registru dárců dřeně a primář hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň.

Zajímavá čísla ze statistik ČNRDD:

 • První dobrovolníci začali vstupovat do registru na podzim 1992. Do konce onoho roku se zapsalo 1439 dárců.
 • V dubnu 1993 se do registru zapsala 21letá žena z Moravskoslezského kraje, která jako první z našeho registru darovala kostní dřeň.
 • Nejvíce dárců se zapsalo v roce 2019, a to 10 845 lidí.
 • Nejvíce dárců z ČNRDD darovalo své krvetvorné buňky v roce 2020 (62 lidí), z toho 32 pro české pacienty, 30 pro zahraniční.
 • Počet odběrů dárců ČNRDD: 894, z toho 567 pro naše nemocné, 327 pro zahraniční.
 • Nejvzdálenější zemí, kam putovaly buňky českého dárce, je Austrálie.
 • Průměrný věk zapsaných dárců je 35,7 let.
 • Poměr žen a mužů v ČNRDD je 51:49 (%).
 • Nejvíce zapsaných dárců v registru je ze Zlínského kraje (17 398 lidí).
 • V 18 letech se zapsalo do registru 8251 dárců.
 • Nejmladšímu odebranému dárci bylo 18 let.