Český červený kříž ocení plaketou prof. Haška dárce kostní dřeně

18. září 2021, na Světový den dárců kostní dřeně, proběhne slavnostní předání Plaket profesora Milana Haška, kterými Český červený kříž oceňuje humánní přístup těch, kteří darovali krvetvorné buňky (kostní dřeň) k záchraně zdraví či života dalšího člověka.

Tisková zpráva ČČK, Praha 14. 9. 2021

Český červený kříž uděluje toto ocenění dárcům dle návrhu obou českých registrů – Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM a Českého národního registru dárců dřeně. Letošní předání Plaket prof. Haška je teprve historicky druhé v pořadí.

Slavnostní oceňování, které ČČK pořádá ve spolupráci s oběma registry dárců krvetvorných buněk, se uskuteční dne 18. září 2021 od 11 hodin v prostorách Kaiserštejnského paláce v Praze.

K ocenění je pozváno celkem 88 dárců. Přítomni budou také zástupci rodiny profesora Haška a další významní hosté-lékaři transplantačních center.

„Cílem ocenění je dát veřejnosti dárce kostní dřeně za příklad hodný následování a přispět tak ke zvýšení povědomí o této formě dárcovství a širšímu zapojení potenciálních dárců do registrů dárců krvetvorných buněk,“ vysvětluje prezident Českého červeného kříže doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

Mgr. Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM, na jehož popud projekt vznikl, dodává: „Velmi si vážíme toho, že se ČČK oceňování dárců ujal a podpořil tak naši snahu alespoň tímto symbolickým způsobem poděkovat dárcům, kteří bez nároku na jakoukoliv odměnu dávají největší dar – zachraňují lidské životy.“

„Přestože jsme loni i my v Českém národním registru dárců dřeně neblaze pocítili pandemii koronaviru, jedna skutečnost mě nesmírně těšila. A tou byl rekordní počet odebraných štěpů – loni totiž krvetvorné buňky darovalo neuvěřitelných 62 našich dobrovolníků! Všem dárcům patří můj obrovský dík,“ říká MUDr. Pavel Jindra, vedoucí lékař Českého národního registru dárců dřeně a primář hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň, a dodává: „I kvůli nedávné době omezeného cestování v důsledku protipandemických opatření je naším dlouhodobým cílem navýšit podíl českých pacientů transplantovaných s národním dárcem.“ 

Uvedené vyznamenání je nazváno po významném českém lékaři imunologovi prof. MUDr. Milanu Haškovi, DrSc. (1925-1984), který svými mezinárodně uznávanými objevy vytvořil teoretické předpoklady pro úspěšné transplantace kostní dřeně.