Historicky druhý Den zdraví navštívila téměř tisícovka návštěvníků

Téměř tisícovka návštěvníků zavítala první červnovou sobotu na druhý ročník Dne zdraví, který v Zítkových sadech na nábřeží Vltavy uspořádalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Akce nabídla pestrý program. Po celý den byli na místě k dispozici odborníci a lékaři ze špičkových zdravotnických zařízení ke konzultacím a základnímu vyšetření.

Praha, 4. června 2019

Každý, kdo měl zájem nechat si prověřit své zdraví, dostal na začátku kartu návštěvníka. S tou postupně lidé navštěvovali všech jednadvacet stánků, kde si mohli například nechat poradit ohledně výživy, naučit se samovyšetření kloubů, jak si správně čistit zuby, zjistit informace o odvykání kouření, nebo se seznámit s tím, jak správně zacházet s léky. V neposlední řadě se zde zájemci mohli přihlásit do registru dárců kostní dřeně a vůbec zjistit, jak a proč Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) funguje.

„Prevence pomáhá předejít zdravotním problémům, proto jsme po loňském velmi úspěšném prvním ročníku uspořádali stejnou akci i letos. Je velice důležité podporovat všechny lidi v tom, aby se aktivně zajímali o své zdraví. Podle zájmu návštěvníků mohu říci, že Den zdraví byla ideální příležitost, jak s prevencí začít,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na první fotografii seznamuje hlavní koordinátorka náborů ČNRDD Věra Šilerová ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s činností registru, zbylé fotografie pak ilustrují atmosféru v Zítkových sadech.