Poděkování dárcům kostní dřeně roku 2020

Český národní registr dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně ocenily v pátek 18. 6. 2021 dárce za rok 2020. V pořadí již dvacátý třetí ročník proběhl v pražském Obecním domě. Cenu zde převzalo osobně celkem 33 dárců z celé republiky, dalších 29 dárců ocenily obě organizace alespoň distančně. Jen díky těmto 62 dobrodincům mohla být pacientům bez dárce v rodině transplantována kostní dřeň. Součástí galavečera bylo také výjimečné setkání vyléčené pacientky po transplantaci se svým dárcem.  

Tisková zpráva, Praha, 19. června 2021  

Večer již tradičně probíhal v duchu klasického epitafu Oscara Schindlera: „Kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět,“ všichni dárci tak byli považováni za hrdiny. Oceněni byli ti, kteří nezištně obětovali nejen svůj čas, ale i část sebe – krvetvorné buňky z kostní dřeně, a zachránili tak život nepříbuznému člověku, kterého nikdy nepotkali. 

Ocenění předal všem loňským dárcům biskup Václav Malý, s gratulací se připojil rovněž ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch.

Poděkování v podobě křišťálových bloků od sklárny Moser, a.s. putovalo i za významnými partnery a spolupracovníky Českého národního registru dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Cenu za nejvýznamnější finanční pomoc získala společnost Novartis Česká republika. Druhý křišťálový blok si pak odnesli zástupci Vojenské akademie Vyškov, a to brigádní generál Ing. Radek Hasala a štábní praporčík Pavel Konvalinka za nemateriální pomoc v podobě dlouholeté spolupráce a náborové aktivity mezi kadety. Za mediální podporu pak poslední křišťálový blok získala organice Nábor hrdinů, které se zejména mezi mladými lidmi podařilo rozšířit povědomí o činnosti registru.

Dále byla udělena Zvláštní cena Adolfa Borna za mimořádný lidský čin Dagmar Paterové a Ing. Zdenku Švehlovi, kteří na svém charitativním jarmarku ve Strakonicích vybrali již téměř milion korun na podporu nadace.  A již po páté se na akci udělovalo také Stipendium Vladimíra Kozy, které tentokrát získala MUDr. Marie Drncová.

„Těší mě, že stejně jako v minulých předcovidových letech jsem mohl i nyní osobně poděkovat dárcům krvetvorných buněk na slavnostním galavečeru v krásném prostředí Obecního domu. Jsou to totiž právě oni, koho můžeme bez nadsázky považovat za hrdiny, bez jejich solidarity, odvahy a ochoty bychom mohli jen stěží plnit naše poslání a pomáhat těžce nemocným,“ uvedl ředitel Českého národního registru dárců dřeně Mgr. Daniel Pagáč.

O hudební doprovod večera se postaral klavírista Vítězslav Vacík.

Nejemotivnější částí večera byl však bezesporu moment, kdy se poprvé setkala vyléčená pacientka Ivana Nováková se svým dárcem MUDr. Rudolfem Uhlářem, což umocnilo nezapomenutelnou atmosféru a bylo to tím nejpříhodnějším vyvrcholením celého slavnostního večera.

Prvních několik fotografií z galavečera přikládáme. Průběžně budeme doplňovat další snímky.