Velký nábor dárců kostní dřeně v rámci akce Strojařské schody

Na 16. ročníku sportovní akce Strojařské schody se stejně jako loni uskutečnil nábor do Českého národního registru dárců dřeně. Na Vysokém učení technickém v Brně náborářky zaregistrovaly téměř dvě stě mladých lidí ochotných nezištně pomoci.  

Brno, 13. listopadu 2019   

V prostorách fakulty proběhla informační a náborová akce pro Český národní registr dárců dřeně s názvem Strojárna až na dřeň. Hlavními organizátory byli VUT Brno, spolek ALMA MATER a spoluorganizátorem spolek PaLetA. Akce se účastnili studenti, zaměstnanci a letos poprvé i absolventi VUT u příležitosti oslav 120 let univerzity.

Do registru se zapsalo 178 nových potenciálních dárců kostní dřeně – mladých lidí, kterým není lhostejný osud druhých. Na fotografie z náboru se podívejte v galerii.